Obsah

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

Typ: ostatní
Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku 2 Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.
Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
1. Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
2. Ostatní žáci.

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Dobřív, okres Rokycany, že ve školním roce 2022/2023 otevře 1 první třídu s maximálním počtem 25 žáků na třídu.

Přednostně budou přijati žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  1. Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.
  2. Ostatní žáci.

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců Školské rady.

 


Vytvořeno: 15. 2. 2023
Poslední aktualizace: 17. 2. 2023 12:55
Autor: Správce Webu