Obsah

ekoškola

Vítejte v naší Ekoškole

Naše škola je od roku 2011 zapojena do programu Ekoškola. V roce 2012 jsme získali 1. titul, v roce 2014 – 2. titul a v roce 2016 po třetí obhajobě jsme získali titul Ekoškoly  již na 4 roky.  V roce 2020 jsme ho obhájili na další 3 roky. Snažíme se v programu pokračovat a zůstat i nadále aktivní.

Co je to Ekoškola ?

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program - v rámci tohoto programu se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly (ekotým), vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Titul Ekoškola

Tento titul symbolizuje mezinárodní zelená vlajka, logo a certifikát. Tyto symboly zdobí přes 140 škol v České republice, více než 17 000 škol na celém světě. Jejich počet stále roste.

 

Vzdělávací centrum TEREZA – organizace pro environmentální výchovu, je národním koordinátorem programu Ekoškola v ČR.

 

V EKOŠKOLE VĚŘÍME, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO BUDOUCNOST JE, ABY MLADÍ LIDÉ MĚLI SÍLU BÝT ZMĚNOU VEDOUCÍ K UDRŽITELNÉMU ŽIVOTU, KTEROU NAŠE PLANETA POTŘEBUJE.

 

 

Odkazy: Ekoškola - https://ekoskola.cz

 

               Tereza - http://terezanet.cz/cz/ekoskola

 

Aktuality a fotogalerie ekoškoly zařazena do aktualit školy.