Obsah

Zapojení do projektů

RECYKLOHRANÍ - ekologický projekt

CO JE RECYKLOHRANÍ?

Tento projekt je realizován pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Škola sbírá baterie, drobné elektrospotřebiče a použité prázdné náplně do tiskáren, za odevzdané získává bonusové body, které měníme za odměny pro nejpilnější žáky.

Aby děti viděly smysl této akce, proběhla ve škole praktická ukázka recyklace použitých vysloužilých elektrozařízení.

více o projektu: http://www.recyklohrani.cz/cs/

logologo