Obsah

 

 

Kontrolní list implementace GDPR ve škole č. 1

  • I. Jmenování a uveřejnění Pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Vedení školy jmenovalo Pověřencem pro ochranu osobních údajů

Ing. Milana Krabce s platností od 1.5. 2018

 

Informace o jmenování Pověřence byla zaslána na Úřad pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ) datovou schránkou nebo emailem.

(e-mail: posta@uoou.cz,     datová schránka: qkbaa2n).

 

Škola uveřejnila Pověřence na svých webových stránkách ve formátu:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  :

Ing. Milan Krabec, milan.krabec@seznam.cz, tel. 705 409 191

 

Splněno dne:                       11.11.2019                                                 

 

  • II.    Seznámení  zaměstnanců  školy  se Směrnicí GDPR

 

Vedení školy seznámilo své zaměstnance přicházející do styku s osobními údaji

se Směrnicí GDPR  školy dne  :  září 2018

 

   

 

  • III. Kontrola smluv s externími partnery zpracovávající osobní údaje školy.

 

 

Vedení školy zabezpečilo provedení kontroly smluv s externími partnery, kteří zpracovávají osobní údaje školy.

 

Vedení školy konstatuje, že tyto smlouvy byly aktualizovány novou smlouvou, doplněním smlouvy nebo jejich úpravou tak, že je zřejmé, že externí partneři (zpracovatelé ) s osobními údaji  školy nakládájí v souladu s GDPR.

 

Provedeno dne:                        září 2018  

 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx