Obsah

Zapojení do projektů

PROGRAM ZDRAVÉ ZUBY

Je to celoplošný výukový program zabývající se péčí o chrup, určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

CÍLEM PROGRAMU je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám u stomatologa.

Více o projektu: http://www.zdravezuby.cz/homepage

zdravé zuby