OP JAK

 

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Základní škola Dobřív, okres Rokycany je realizátorem projektu s názvem: Dobřív – Šablony I. OP JAK, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0005036 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

  • Doba realizace: od 01. 09. 2023 do 31. 08. 2025
  • Finanční výše podpory: 587 026,-- Kč
  • Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.
  • Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu: Mgr. Lenka Hanzlíková, ředitelka školy 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

  • Školní asistent ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

OP JAK Typ: DOCX dokument, Velikost: 80.96 kB