2. třída

Třídní učitelka Mgr. Lenka Hanzlíková

21. třída