Obsah

Zapojení do projektů

VENKOVSKÁ KRAJINA POD DROBNOHLEDEM

Tento projekt vznikl pro školní rok 2013/2014 v občanském sdružení Ametyst, s kterým aktivně spolupracujeme.

Hlavními postavami celého projektu jsou děti, stanou se badateli  a zkoumají krajinu ve svém okolí. Zaměří se na poznávání rostlin a živočichů, jejich druhové pestrosti, na krajinu jako zdroj obživy a místo pro život člověka.

bližší informace: http://www.ametyst21.cz/drobnohled.html

Celý projekt je rozdělen do 5 částí:

1. Krajina jako zdroj (zemědělství, lesnictví, energie, získávání nerostných surovin)

2. Badatel v krajině (krajinný ráz, energetické toky v krajině, krajinná skladba)

3. Čas proměn (ekologické problémy, současné děje)

4. Cesta člověka krajinou (osídlení krajiny, sídla, stezky)

5. Živá krajina (biodiverzita, rostliny a živočichové)

ametyst