Učitelský sbor

Mgr. Kateřina Pešková

vyučující 3. a 5. ročníku
výchovný poradce

Mgr. Lenka Hanzlíková

ředitelka školy a vyučující 2. ročníku
metodik prevence a koordinátor ŠVP

Mgr. Pavla Hrádková

vyučující 4. ročníku
koordinátor ICT

Mgr. Jitka Zíbarová

vyučující 1. ročníku

Bohumila Nodžáková, DiS.

vyučující 1. stupeň a zástupce ředitele pro ŠD
koordinátor enviromentální výchovy

Ing. Aneta Hirmanová

učitelka
zástupce ředitele pro ekonomickou činnost

Gabriela Vnoučková

asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD

Ing. Tereza Buchtová

asistentka pedagoga

Veronika Březinová

asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD

Mgr. Kateřina Pešková

Mgr. Lenka Hanzlíková

Mgr. Pavla Hrádková

Mgr. Jitka Zíbarová

Bohumila Nodžáková, Dis

Ing. Aneta Hirmanová

Gabriela Vnoučková

Ing. Tereza Buchtová

Veronika Březinová