Obsah

Učitelský sbor

Mgr. Kateřina Pešková

vyučující 3. a 5. ročníku

výchovný poradce

E-mail: peskova.katerina@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Kateřina Pešková

 

Mgr. Lenka Hanzlíková 

ředitelka školy a vyučující 2.  ročníku

metodik prevence a koordinátor ŠVP

E-mail: reditel@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Lenka Hanzlíková

 

Mgr. Pavla Hrádková

vyučující 4. ročníku

koordinátor ICT
E -mail: hradkova.pavla@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Pavla Hrádková

 

Mgr. Jitka Zíbarová

vyučující 1. ročníku
E -mail: zibarova.jitka@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477
 

JItka Zíbarová

 

Bohumila Nodžáková, Dis

vyučující 1. stupeň a zástupce ředitele pro ŠD

koordinátor enviromentální výchovy
E-mail: druzina@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Bohumila Nodžáková

 

Ing. Aneta Hirmanová

učitelka

zástupce ředitele pro ekonomickou činnost
E-mail: hirmanova.aneta@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Ing. Aneta Hirmanová

Gabriela Vnoučková

asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD
E-mail: vnouckova.gabriela@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Gabriea Vnoučková

 

Ing. Tereza Buchtová

asistentka pedagoga
E-mail: buchtova Tereza@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

 

Tereza Buchtová

 

Veronika Březinová

asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD
E-mail: brezinova.veronika@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

 

Březinová