Obsah

Učitelský sbor

Mgr. Kateřina Pešková

vyučující 2. a 4. ročníku

výchovný poradce

E-mail: peskova.katerina@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Kateřina Pešková

Mgr. Lenka Hanzlíková 

ředitelka školy a vyučující 1.  ročníku

metodik prevence a koordinátor ŠVP

E-mail: reditel@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Lenka Hanzlíková

Mgr. Pavla Hrádková

vyučující 3. ročníku

koordinátor ICT
E -mail: hradkova.pavla@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Pavla Hrádková

Mgr. Jitka Zíbarová

vyučující 5. ročníku
E -mail: zibarova.jitka@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477
 

JItka Zíbarová

Bohumila Nodžáková, Dis

vyučující 1. stupeň a hlavní vychovatelka ŠD

koordinátor enviromentální výchovy
E-mail: druzina@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Bohumila Nodžáková

Gabriela Vnoučková

asistentka a vychovatelka ŠD
E-mail: vnouckova.gabriela@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Gabriea Vnoučková

Tereza Buchtová

asistentka a vychovatelka ŠD
E-mail: buchtova Tereza@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

 

Tereza Buchtová

Veronika Březinová

asistentka pedagoga
E-mail: brezinova.veronika@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

 

 

Bc. Aneta Hirmanová

učitelka
E-mail: hirmanova.aneta@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477