Obsah

Koordinátor enviromentální výchovy

Typ: ostatní
Koordinátor enviromentální výchovy 1 Koordinátor environmentální výchovy

Bohumila Nodžáková, Dis
E-mail: druzina@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

Náplň práce

 • zajišťuje vzdělávací akce zaměřené na výchovu k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí
 • organizuje na škole třídění odpadu, sběr papíru a PET lahví
 • v rámci akce Ukliďme svět organizuje úklid odpadků v okolí obce a jejich následné roztřídění
 • zapojení školy do projektu Recyklohraní /více na www.recyklohrani.cz/, v rámci kterého sbíráme vybité baterie a elektroodpad a plníme různé soutěžní úkoly

Co je to environmentální výchova

Environmentální výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. Na naší škole není vyučována jako samostatný předmět, ale žáci se seznamují s jednotlivými tématy v hodinách přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy.

Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

 • Energie (šetření, využití alternativních zdrojů)
 • Hospodaření s odpady (třídění odpadu)
 • Ochrana přírody, chráněné druhy, chráněné oblasti
 • Ozonová díra
 • Změny klimatu
 • Udržitelný rozvoj
 • Znečistění životního prostředí
 • Globální problémy

Vytvořeno: 27. 8. 2021
Poslední aktualizace: 4. 4. 2023 13:45
Autor: Správce Webu