Obsah

Učitelský sbor

Mgr. Renata Balejová

vyučující 4., 5. ročníku

E-mail: balejova@zsdobriv.cz
Telefon: 371782250

 

Mgr. Kateřina Pešková

vyučující 3. ročníku
E-mail: kape77@seznam.cz
Telefon: 371782477

 

Mgr. Lenka Hanzlíková 

vyučující 2.  ročníku

E-mail: hanzlikovah@zsdobriv.cz
Telefon: 371782477

 

Mgr. Jana Šplíchalová

vyučující 1. ročníku
E -mail: jana-splichalova@seznam.cz
Telefon: 371782477

 

Alexandra SVOBODOVÁ

vyučující anglického jazyka - 4., 5. ročník
E-mail: zs.dobriv@seznam.cz
Telefon: 371782477

 

Bohumila NODŽÁKOVÁ, Dis.

vyučující  Vlastivěda, Přírodověda- 5. ročník, prvouka, Pč - 1., 4., 5. ročník
Telefon: 371782477
E-mail: bnodzakova@seznam.cz

 

Bohumila Nodžáková, Dis

vychovatelka ŠD
E-mail: bnodzakova@seznam.cz
Telefon: 371782477

 

Mgr. et Bc. Dobromila Jakešová

asistent pedagoga 

Telefon: 371782477