Obsah

Zápis

Typ: ostatní
Zápis 1Od 1. 4. – 30.4.
Jak zápis probíhá v distatnční formě?

1. Dětem z MŠ Dobřív bude doručena obálka s informacemi a přidělením registračního čísla. Vyplníte žádost o přijetí k základnímu vzdělání, zápisní list pro školní rok 2021/2022. Žádost o odklad vyplní a odevzdá pouze ten, kdo bude žádat o odklad.

2. Vyplněné, podepsané odnesete nebo pošlete na adresu školy ZŠ Dobřív 62,338 44, nebo naskenované pošlete na email reditel@zsdobriv.cz

3. V případě žádosti o odklad si zavoláte do PPP Rokycany, tam vám bude po konzultaci s vámi zasláno doporučení k odkladu školní docházky, použit bude jednotný formulář v rámci všech poraden  Plzeňského kraje, které obsahuje pouze stanovisko PPP.

4. Vyjádření vašeho pediatra pro odklad školní docházky si budete muset zajistit po vlastní linii. Toto doporučení spolu s doporučením z PPP zašlete společně se žádostí o odklad viz bod 2 výše.

5. Žádosti přijímáme do 30.4.2021

6. Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšené na dveřích školy pod registračním číslem dítěte, do  7.5. 2021 nejpozději do 30 dnů.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu .Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím jde krajskému úřadu.

7. V týdnu od 12. -16.4. vám nabízíme po předchozí domluvě prohlídku školy, seznámení s paní učitelkou Kateřinou Peškovou, která bude vaše třídní učitelka.

8. Po skončení mimořádných opatření proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků, o termínu budete informováni. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

V případě otázek mě, prosím, kontaktujte. Mgr. Lenka Hanzlíková, reditel@zsdobriv.cz, mob 737 723 826

 


Vytvořeno: 17. 3. 2021
Poslední aktualizace: 17. 3. 2021 15:01
Autor: Správce Webu