Obsah

Projekt Šablony

Typ: ostatní
Šablony.

 

Šablony

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ-ŠABLONY III.

Základní škola Dobřív, okres Rokycany, se sídlem č. p. 62, 338 44 Dobřív, IČ: 60610077 je realizátorem projektu s názvem: ZŠ Dobřív-ŠABLONY III., Reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020137 v rámci Výzvy č. 02_20_080 ŠABLONY III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023

Finanční výše podpory: 295 682,00 Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

3.II/6

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

3.II/9

Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

3.II/10

Klub pro žáky ZŠ

3.II/11

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12

Projektový den ve výuce - (povinná aktivita)

3.II/13

Projektový den mimo školu

 


Příloha

Vytvořeno: 15. 9. 2021
Poslední aktualizace: 15. 9. 2021 13:41
Autor: Správce Webu