Obsah

třída

V 5.třídě se představila paní učitelka takto : Jmenuji se Pavla Hrádková a ve školství pracuji již 30 let. Do školy v Dobřívě jsem se vrátila po dvou letech. Shodou okolností zpět ke „ svým“ dětem, které jsem učila již v 1. a 2. třídě. Za ty dva roky se téměř nezměnili, ale stali se samostatnějšími a naučili se spoustu nového. V současné době je ve třídě 11 žáků, z toho 2 dívky. Pravděpodobně se k nám přistěhuje ještě jedna žákyně a tím by byly síly vyrovnanější. Žáci tvoří výborný kolektiv, do kterého se dobře začlenil i žák příchozí z jiné školy. V tak nízkém počtu se nám bude výborně procvičovat a zdokonalovat český jazyk i matematika. Věřím tomu, že na konci roku budeme mít vše zvládnuté a na druhém stupni si ostudu neuřízneme. Nový předmět v rozvrhu jsou informační technologie, na který se žáci moc těší. Nebudeme si ale hrát na počítači, ale budeme se učit dobře pracovat v různých programech a samozřejmě si řekneme důležité informace i o kyberšikaně. Ale čekají nás i další oblíbené předměty jako je přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova a hudební výchova. Pro slabší žáky funguje každou středu ráno kroužek doučování a pro nadané příprava na osmiletá gymnázia. Už se těšíme na spoustu nových informací a zážitků v tomto školním roce.

Rozvrh hodin 5. třída.doc (56.5 kB)

:-)