Obsah

Organizace školního roku 2019 / 2020

Ob­do­bí škol­ní­ho vy­u­čo­vá­ní ve škol­ním ro­ce 2019/2020 za­čne ve všech zá­klad­ních ško­lách,
střed­ních ško­lách, zá­klad­ních umě­lec­kých ško­lách a kon­zer­va­to­řích v pon­dě­lí 2. zá­ří 2019.

Vy­u­čo­vá­ní bu­de v prv­ním po­lo­le­tí ukon­če­no ve čtvr­tek 30. led­na 2020.

Ob­do­bí škol­ní­ho vy­u­čo­vá­ní ve dru­hém po­lo­le­tí bu­de ukon­če­no v úte­rý 30. červ­na 2020.

  • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Rokycany 10. února - 16. února 2020.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Zdroj: http://​www.​msmt.​cz/​file/​46145_​1_​1/​