Obsah

08.1 švp 1.třída.pdf (141.18 kB)

08.1 švp 2.třída.pdf (141.57 kB)

08.1 švp 3.třída.pdf (143.63 kB)

08.1 .švp 4.třída.pdf (145.46 kB)

08.1 Komunikační a slohová výchova pro 4.,5. ročník.pdf (146.53 kB)

08.1 literární výchova pro 4.5.ročník.pdf (545.32 kB)

08.1 švp 5.třída.pdf (149.4 kB)

08.1 charakteristika český jazyk.pdf (672.89 kB)

popisek.pdf (215.74 kB

08.2 Anglický jazyk charakteristika.pdf (537.08 kB)

08.2 švp aj 3.pdf (167.93 kB)

08.2švp aj 4..pdf (502.47 kB)

08.2 švp aj 5.pdf (205.9 kB)

08.3 charakteristika Matematika.pdf (557.91 kB)

08.3 švp M 1.pdf (237.01 kB)

08.3 švp M 2.pdf (424.2 kB)

08.3 švp M 3.pdf (424.02 kB)

08.3 švp M 4.pdf (308.51 kB)

08.3 švp M 5.pdf (375.48 kB)

popisek.pdf (214.56 kB)

08.4 Charakteristika informatika.pdf (573.46 kB)

obsah informatika 4.roč.pdf (539.44 kB)

obsah informatika 5.roč .pdf (543.39 kB)

popisek.pdf (401.88 kB)

08.5 Charakteristika vyučovacího předmětu - vlastivěda.pdf (537.14 kB)

08.5 Charakteristika vyučovacího předmětu pírodověda.pdf (534.77 kB)

08.5 Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka.pdf (527.56 kB)

08.5 Charakteristika vzdělávací oblasti člověk a jeho svět.pdf (570.88 kB)

08.5 ŠVP Prvouka_1_ročník.pdf (403.6 kB)

08.5 ŠVP Prvouka_2_ročník.pdf (398.84 kB)

08.5 ŠVP_Prvouka_3_ročník.pdf (407.46 kB)

08.5 ŠVP Přírodověda 4.5.ročník.pdf (323.9 kB)

08.5 ŠVP Vlastivěda 4.5.ročník.pdf (329.75 kB)

popisek.pdf (200.95 kB)

1-HV.pdf (199.42 kB)

2-HV.pdf (201.03 kB)

3-HV.pdf (203.33 kB)

4-HV.pdf (208.44 kB)

5-HV.pdf (284.71 kB)

08.6.1 charakteristika vyučovacího předmětu HV.pdf (527.69 kB)

08.6.2 charakteristika vyučovacího předmětu VV.pdf (688.8 kB)

Hodnocení žáka při VV.pdf (360.41 kB)

VV 1-3.ročník .pdf (194.36 kB)

VV 4.5.ročník .pdf (569.59 kB)

1.ročník TV.pdf (284.18 kB)

2.ročník TV.pdf (242.04 kB)

3.ročník TV.pdf (243.11 kB)

4.ročník TV.pdf (245.75 kB)

5.ročník TV.pdf (244.69 kB)

08.7 charakteristika vyučovacího předmětu TV.pdf (537.78 kB)

popisek.pdf (196.63 kB)

08.8 charakteristika vyučoacího předmětu PČ.pdf (524.29 kB)

člověk a svět práce-1.ročník.pdf (195.34 kB)

člověk a svět práce-2.ročník.pdf (196.48 kB)

člověk a svět práce-3.ročník.pdf (199.91 kB)

člověk a svět práce-4.ročník.pdf (198.66 kB)

člověk a svět práce-5.ročník.pdf (233.2 kB)

popisek.pdf (204 kB)